ثبت نام

ارسال مقاله

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

مداخلات روانشناختی کاهش اضطراب کرونا در نوجوانان و بزرگسالان در ایران: مرور نظام مند
دوره 6، شماره 18، 1402، صفحات 283 - 299
نویسندگان : طیبه حسین پور* 1

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه پیام نور شیراز، شیراز، ایران

چکیده :
نرخ بالای اضطراب کرونا، سبب شده این مسئله به یکی از مهم‌ترین مشکلات روان‌پزشکی حاضر تبدیل شود. به دلیل پراکندگی و گسترده بودن مطالعات در این زمینه، پژوهش مذکور با هدف بررسی این مداخلات در ایران انجام‌شده است. این مطالعه به‌صورت مروری نظام‌مند با استفاده از پایگاه‌های داده گوگل اسکولار، سیویلیکا، مگیران، نورمگز و SID مطابق با یک استراتژی مناسب انجام شد. مقالات پس از بررسی کیفیت وارد مرحله تحلیل نتایج شدند و نتایج آن‌ها سازمان‌دهی و گزارش شد. نتایج مطالعه نشان داد که بیشترین مداخلات مربوط به رویکردهای شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بود. همچنین بیشتر مطالعات در مورد کارکنان سلامت انجام‌شده بود. با توجه به حساسیت شرایط در مواقع بروز همه‌گیری، انجام اقدامات به‌صورت سریع و به هنگام از اهمیت اساسی برخوردار است. بر اساس شواهد موجود رویکردهای مختلف درمانی، هدفمندی و مقدمات یکسانی دارند و تنها در نحوه اجرا متفاوت‌اند.
کلمات کلیدی :
اضطراب، مداخلات روانشناختی، کرونا