ثبت نام

ارسال مقاله

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

مروری بر عملکرد روش های نوین تدریس معلمان در مقطع ابتدایی
دوره 6، شماره 20، 1402، صفحات 148 - 163
نویسندگان : مینا نیک ور* 1 ، بیتا نیک ور 2

1 1. کارشناس ارشد علوم تربیتی، گرایش آموزش‌وپرورش، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، ارومیه، ایران

2 1. کارشناس ارشد علوم تربیتی، گرایش آموزش‌وپرورش، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده :
این پژوهش با هدف بررسی عملکرد روش‌های جدید تدریس معلمان در مدارس ابتدایی انجام‌شده است. اگرچه روش‌های سنتی آموزش و تدریس اغلب از نظر اجرا ساده‌تر از روش‌های جدید هستند، اما هنگامی‌که به اثربخشی و کیفیت آموزش توجه می‌شود، لازم است از روش‌ها و فناوری‌های جدید استفاده شود. در شرایطی که فناوری‌های جدید فراگیران را احاطه کرده‌اند و دسترسی آن‌ها به فناوری به‌مراتب بیشتر از گذشته است، استفاده از فناوری‌های نوین آموزشی ضروری است. در این مقاله انواع روش‌های نوین، شیوه اجرا و مزایا و معایب هرکدام پرداخته‌شده است.
کلمات کلیدی :
شیوه های نوین تدریس، یادگیری، مقطع ابتدایی، شیوه تدریس سنتی.