ثبت نام

ارسال مقاله

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

مروری سیستماتیک بر شناسایی عوامل موفقیت در اجرای آموزش فراگیر
دوره 6، شماره 20، 1402، صفحات 125 - 147
نویسندگان : بتول بیات* 1

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه برنامه‌ریزی درسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، ایران

چکیده :
هدف‌ از انجام پژوهش حاضر مروری سیستماتیک بر شناسایی عوامل موفقیت در اجرای آموزش فراگیر بود. پژوهش حاضر از نوع کیفی به روش مرور سیستماتیک در هشت گام انجام شد: انتخـاب موضوع، تعیین معیارهای ورود و خروج، تعیین استراتژی جستجو با استفاده از ابزارهای موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی و کلیدواژه‌های ‌استاندارد، تعیین منابع گردآوری اطلاعات (در پژوهش حاضر مناسب‌ترین پایگاه‌های اطلاعاتی موجود شامل وب اوساینس، اسکوپوس، ساینس دایرکت، پروکوئیست، الزویر و پایگاه اطلاعاتی فارسی‌زبان گنج، سید، مگیران، نورمگز بود)، انتخاب مطالعات (از طریق مطالعه 300 چکیده مقاله)، ارزیابی کیفیت (در این مرحله پس از طراحی ابزار ارزیابی کیفیت، منابع استخراج‌شده توسط ‌یک نفر پژوهشگر مطالعه و امتیازدهی شد که (مقاله مرتبط )، استخراج داده‌ها، تحلیل و ارائه نتایج که مرحله نهایی است). در این پژوهش ما به برخی عناصر کلیدی که در اجرای موفق آموزش‌ فراگیر تأثیرگذار هستند رسیدیم ازجمله: نگرش‌های ‌فرهنگی (4 منبع)، حمایت‌های اقتصادی (8 منبع)، کمک به مدارس برای درک چالش‌های خود (4‌منبع)، فناوری مناسب (1 منبع)، یادگیری‌ شخصی‌سازی‌شده (2 منبع)، منابع ‌و امکانات (4 منبع)، نگرش، دانش‌ و مهارت ‌معلمان (11 منبع)، تکنیک‌های آموزشی ‌و ‌شیوۀ تدریس (5 منبع)، برنامه‌ریزی و برنامه درسی انعطاف‌پذیر (5 منبع)، و رهبری حمایتی (7 منبع). امروزه اجراي برنامه‌هاي فراگیر سازی تنها به یکپارچه‌سازی ‌مكاني‌ و فيزيكي منحصر نمی‌شود. يكي از راهبردهاي پیشنهادشده کاهش تعداد دانش‌آموزان در کلاس‌هایی است كه داراي دانش‌آموزان با نيازهاي ويژه هستند. تجهيز ‌مدارس و ارائه امكانات مناسب از ديگر راهبردها براي‌ ارتقاي اثربخشي آموزش ‌فراگير است.
کلمات کلیدی :
آموزش فراگیر، محیط فراگیر، عوامل موفقیت آموزش فراگیر.