ثبت نام

ارسال مقاله

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

نقش مدرسه و خانواده درآموزش کارآفرینی
دوره 6، شماره 18، 1402، صفحات 100 - 108
نویسندگان : مریم حسینلو* 1 ، رقیه بشیر 2

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی پیام نور تبریز، ایران.

2 کارشناسی ارشد روانشناسی پیام نور تبریز، ایران.

چکیده :
امروز جوامع مختلف نگاه ویژه‌ای به کارآفرینی دارند و به دنبال این هستند که نقش نهادهای مختلف اجتماعی بر کارآفرینی را بررسی نمایند. مقاله علمی مروری حاضر باهدف پاسخ به این سؤالات که آیا کارآفرینی امری ارثی هست یا اکتسابی و در صورت اکتسابی بودن، نقش خانواده و مدرسه در امر آموزش و ارتقای چه چیزی هست، نگاشته شده است.
کلمات کلیدی :
کارآفرینی، خانواده ، مدرسه