ثبت نام

ارسال مقاله

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

logo-samandehi

اهمیت تعلیم و تربیت برای پیشگیری از خشونت در مدارس
دوره 6، شماره 20، 1402، صفحات 75 - 88
نویسندگان : فائزه اربابی* 1 ، سمانه بیکی 2 ، سمیه بلوچی 3

1 کارشناسی ارشد، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه بین المللی، چابهار، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه بین المللی، چابهار، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه بین المللی، چابهار، ایران

چکیده :
تعلیم و تربیت به‌عنوان یکی از عوامل اساسی توسعه انسانی و اجتماعی، نقش بسیار حیاتی در شکل‌گیری شخصیت و رفتارهای افراد ایفا می‌کند. این موضوع از اهمیت ویژه‌ای در مراحل ابتدایی زندگی افراد برخوردار است، زیرا اساس ارزش‌ها و رفتارها در این دوره‌های زمانی می‌ریزد. یکی از چالش‌های مهم در فرآیند تعلیم و تربیت، پیشگیری از خشونت در مدارس ابتدایی است. خشونت در مدارس ابتدایی به‌عنوان یک پدیده ناخواسته و نگران‌کننده، جوانان را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. این خشونت می‌تواند از انواع مختلفی نظیر جسمی، روانی یا کلامی باشد و موجب اثرات منفی بر روحیه و یادگیری دانش‌آموزان گردد. عدم پرداخت به این موضوع می‌تواند باعث تشدید مشکلات اجتماعی و تحصیلی گردد و به تداوم چرخه خشونت در جامعه منجر شود. پیشگیری از خشونت در مدارس ابتدایی از اهمیت چندگانه‌ای برخوردار است. این اهمیت از جنبه‌های مختلفی نظیر ارتقاء سلامت روحی و جسمی دانش‌آموزان، افزایش کیفیت تعلیم و تربیت، ترویج ارتباطات مثبت و افزایش انضباط در محیط مدرسه ناشی می‌شود. همچنین، تأثیر مثبت این پیشگیری بر جامعه در آینده نیز چشمگیر خواهد بود. مقاله حاضر به بررسی اهمیت تعلیم و تربیت در پیشگیری از خشونت در مدارس ابتدایی می‌پردازد. با تأکید بر نقش تربیتی مدرسان و اهمیت ایجاد فضاهای آموزشی مثبت، مقاله به بررسی راهکارها و استراتژی‌هایی برای کاهش خشونت در مدارس پرداخته و اهمیت اقدامات پیشگیرانه را برجسته می‌کند. این تحقیق با هدف افزایش آگاهی جامعه و تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه تعلیم و تربیت به‌منظور ساختار سازی جامعه‌های سالم و پویا ارائه‌شده است.
کلمات کلیدی :
تعلیم و تربیت، خشونت، دانش آموزان، آموزگار، مدارس ابتدایی