دوره 5، شماره 13، 1401، صفحات 253 - 263
نویسندگان : سمیه آورند *

چکیده :
امروزه آموزش جز جدایی‌ناپذیر زندگی بشر شده و هرروز با پیشرفت تکنولوژی جدید،روش‌های تازه‌ای برای ارائه‌ی آموزش به وجود می‌آید، ازجمله: آموزش از راه دور، آموزش مجازی، آموزش الکترونیکی. این پژوهش باهدف بررسی مقایسه‌ای مزایا و معایب آموزش مجازی و حضوری به روش توصیفی انجام‌شده است. این پژوهش با استفاده از کلیدواژه‌های \"آموزش مجازی، آموزش سنتی، مقایسه‌ی آموزش مجازی و سنتی \" با جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی و لاتین انجام‌شده است. در این پژوهش ابتدا آموزش مجازی تعریف‌شده سپس تفاوت آموزش مجازی و الکترونیکی، مزایا و معایب، ضرورت‌های وجود آموزش مجازی، آموزش الکترونیکی در مقابل آموزش سنتی یا آموزش چهره به چهره و... نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، در کشور ما در اکثر سازمان‌های آموزشی، زیرساخت لازم برای آموزش مجازی وجود ندارد و اساتید و دانشجویان به این باور اعتقاددارند که آموزش مجازی در کنار آموزش سنتی نتیجه‌بخش خواهد بود.

کلمات کلیدی :
آموزش سنتی، آموزش مجازی، آموزش الکترونیک


مشاهده مقاله
326
دانلود
34
تاریخ دریافت
۱۲ شهریور ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۴ دی ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۰۱ تیر ۱۴۰۱