مروری بر اثربخشی قصه گویی در ارتقای سلامت روان کودکان
مروری بر اثربخشی قصه گویی در ارتقای سلامت روان کودکان
دوره 4، شماره 9، 1400، صفحه 72 - 83
نویسندگان : دکترمحمدحسن عظیمی * و سمیه آورند

چکیده :
قصه‌گویی به‌عنوان روشی غیرمستقیم به‌منظور فراهم کردن چارچوبی برای آموزش و ارتقاء درک خود، کارآیی و تجربیات متحد سازی، در کودکان و نوجوانان نقش دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی قصه‌گویی بر ارتقای سلامت روان کودکان 4 تا 10 بود. روش الهام‌بخش این مطالعه با استفاده از کلیدواژه‌های سلامت روان، قصه‌گویی و کودکان در پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی و انگلیسی نظیر ایران داک، ایران مدکس، سید، مگ ایران، گوگل اسکالر و ساینس دایرکت، بین سال های 1385 تا 1398 صورت پذیرفت؛ که از میان آن‌ها 89 مقاله مرتبط بررسی و انتخاب شد. معیارهای سلامت روانی در چهار حوزه‌ی شناختی، ارتباطی، مدیریتی و بدنی جدا و طبقه‌بندی شدند. مطابق تجزیه‌وتحلیل یافته‌ها بیشترین میزان تطابق در مقاله‌ها مهارت‌های زندگی (22 درصد) و انواع حمایت‌ها (19 درصد) معرفی شدند. بااطلاع کافی از معیارهای سلامت روان و تأثیر خواندن داستان بر روی این شاخص‌ها می‌توان بسته‌های علمی- آموزشی برای پیشگیری و مداخله‌های درمانی در کودکان استفاده کرد. سازمان‌های ذی‌ربط نظیر آموزش‌وپرورش و حوزه سلامت می‌توانند از نتایج این پژوهش در برنامه‌ریزی و اجرایی کردن چنین برنامه‌های استفاده کنند.

واژگان کلیدی :
قصه گویی، سلامت روان، کودکان.