تحلیل تاثیر محدودیت های کرونایی بر شیوه زندگی و نحوه کنار آمدن با آن
تحلیل تاثیر محدودیت های کرونایی بر شیوه زندگی و نحوه کنار آمدن با آن
دوره 4، شماره 10، 1400، صفحه 49 - 56
نویسندگان : امیررضا خرم روز *

چکیده :
بحران ویروس کرونا به‌واسطۀ شیوع گستردۀ آن در تمام جهان شناخته‌شده است؛ درواقع با ظهور ویروس کرونا، زندگی و سلامت روانی و جسمانی مردم به خطر افتاد، همچنین با محدودیت‌هایی که بر سر راه خود گذاشت باعث به وجود آمدن مشکلات مختلفی ازجمله عدم ارائه آموزش حضوری و بهره‌مندی از امکانات آموزشی، تعارضات زناشویی و افزایش آمار طلاق، اختلالات روانی ازجمله استرس پس از سانحه و وسواسی شد. در مقاله حاضر که مطالعه از نوع کیفی است، تعدادی از مشارکت‌کنندگان که تمایل به انجام مصاحبه بودند انتخاب شدند و سوالاتی باز و بسته در باب سلامت روانی، رضایت از آموزش مجازی از آن‌ها پرسیده شد. و در انتهای مقاله به ارائه راه‌حل‌های پیشنهادی و روش صحیح برخورد افراد خانواده با یکدیگر برای کنار آمدن با محدودیت‌های کرونایی و افزایش سلامت روانی و رضایت از زندگی در چنین شرایط بحرانی داده شد.

واژگان کلیدی :
محدودیت های کرونایی، آموزش مجازی، سلامت روانی، تعارضات زناشویی، اختلالات روانی