دوره 4، شماره 11، 1400، صفحات 176 - 186
نویسندگان : رضا زمانی * و دکتر محمدعلی اخویان و کوثر زمانی

چکیده :
امروزه تکنولوژی جز اصلی و لاینفک زندگی بشری محسوب می‌گردد. که در کنار مزایای آن پیامدهای منفی بسیاری به دنبال داشته است. تمدن یکی از مولفه‌های مهم در سبک زندگی افراد بوده که تحت تاثیر آسیب‌های ناشی از تکنولوژی مدرن قرار دارد. در این پژوهش سعی شده است که زمینه‌های ایجاد آسیب به سبک زندگی و تحولات ناشی از تکنولوژی و فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفته و به روش علمی و پژوهشی به تبیین موضوع پرداخته شود. نتایج حاکی از آن است که ارزش‌ها و سنت‌های موجود در خانواده‌ها و سبک زندگی (به ویژه سبک زندگی اسلامی) به طور کامل از بین نرفته است. اما با توجه به تحولات غیرقابل انکار فضای مجازی و تکنولوژی پیشرفته، ضرورت دارد تا با مدیریت و استفاده درست از تکنولوژی آسیب‌های ناشی از آن را کاهش داد و در راستای حفظ حریم خانواده تلاش شود.

کلمات کلیدی :
تکنولوژی، آسیب تمدنی، سبک زندگی.


مشاهده مقاله
176
دانلود
43
تاریخ دریافت
۲۵ تیر ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۵ شهریور ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۳۰ شهریور ۱۴۰۰