دوره 5، شماره 13، 1401، صفحات 58 - 78
نویسندگان : ناهید کشته گر و میثم افضلی و محمدرضا دست آموز *

چکیده :
هدف از انجام پژوهش حاضر مروری سیستماتیک بر شناسایی عوامل موفقیت در اجرای آموزش فراگیر بود. پژوهش حاضر به روش مرور سیستماتیک در هشـت گام انجام شد: انتخـاب موضوع، تعیین معیارهای ورود و خروج، تعیین استراتژی جستجو با استفاده از ابزارهای موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی و کلیدواژه‌های مرتبط استاندارد، تعیین منابع گردآوری اطلاعات (در پژوهش حاضر مناسب‌ترین پایگاه‌های اطلاعاتی موجود شامل «وب او ساینس»، «اسکوپوس»، «ساینس دایرکت»، «پروکوئیست»، «الزویر» و پایگاه اطلاعاتی فارسی‌زبان گنج، سید، مگیـران، نورمگز) بود. انتخاب مطالعات (از طریق مطالعه 300 چکیده مقاله)، ارزیابی کیفیت در این مرحله پس از طراحی ابزار ارزیابی کیفیت، منابع استخراج‌شده توسط دو نفر پژوهشگر به‌طور مستقل مطالعه و امتیازدهی شد که 300 مقاله مرتبط استخراج شد. در این پژوهش به‌طورکلی ما به برخی عناصر کلیدی که در اجرای موفق آموزش فراگیر تاثیرگذارهستند؛ رسیدیم ازجمله: نگرش‌های فرهنگی، حمایت‌های اقتصادی، کمک به مدارس برای درک چالش‌های خود، فناوری مناسب، یادگیری شخصی‌سازی‌شده، منابع و امکانات، نگرش، دانش و مهارت معلمان، تکنیک‌های آموزشی و شیوۀ تدریس، برنامه‌ریزی و برنامه درسی انعطاف‌پذیرو رهبری-حمایتی. امروزه اجراي برنامه‌های فراگیر سازی تنها به یکپارچه‌سازی مكاني و فيزيكي منحصر نمی‌شود و اين امر مستلزم یکپارچه‌سازی كاركردي و اجتماعي و همان‌طور انعطاف‌پذیری و غنی‌سازی محیط‌های آموزشي متناسب با نيازهاي فراگيران است. تراكم جمعيت كلاس درس مانع از اجراي آموزش اثربخش و رسيدگي مطلوب به دانش آموزان با نيازهاي ويژه می‌شود. يكي از راهبردهاي پیشنهادشده معلمان كاهش تعداد كل دانش آموزان در کلاس‌هایی است كه داراي دانش آموزان با نيازهاي ويژه هستند. تجهيز مدارس و ارائه امكانات مناسب از ديگر راهبردهاي پیشنهادشده معلمان براي ارتقاء اثربخشي آموزش فراگير است. به نظر می‌رسد كه مناسب‌سازی فضاهاي آموزشي، استفاده از ابزارهاي كمكي، هوشمند سازی مدارس، تجهيز آزمایشگاه‌ها و ارائه هر چه‌بهتر خدمات توان‌بخشی به دانش آموزان داراي نيازهاي ويژه می‌تواند در اين زمينه تسهیل‌کننده امور باشد.

کلمات کلیدی :
آموزش فراگیر، محیط فراگیر، عوامل موفقیت آموزش فراگیر


مشاهده مقاله
303
دانلود
37
تاریخ دریافت
۰۵ دی ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۶ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۳۱ خرداد ۱۴۰۱