دوره 4، شماره 12، 1400، صفحات 84 - 95
نویسندگان : سمیه آورند *

چکیده :
یادگیری الکترونیکی به‌عنوان یکی از نسل‌های نوظهور آموزش از راه دور، به‌سرعت در اکثر نظام‌های آموزشی رشد و گسترش‌یافته است. امروزه، اینترنت بزرگ‌ترین شبکه در دنیا است که از هزاران شبکه کامپیوتری به هم متصل شده (ملی، محلی، تجاری و سازمانی) تشکیل می‌شود. یادگیری بر مبنای اینترنت، زیرمجموعه‌ی یادگیری بر خط است. در یادگیری بر مبنای کامپیوتر، یادگیرنده به شبکه متصل نبوده و مواد یادگیری بیشتر به‌صورت محلی تولید و توزیع می‌شوند؛ بنابراین یادگیری بر مبنای کامپیوتر زیرمجموعه یادگیری برخط نیست ولی ازآنجاکه به‌عنوان یک رسانه الکترونیکی فرایند یادگیری را تسهیل می‌کند جزء آموزش‌های الکترونیکی محسوب می‌شود. در این پژوهش بر آنیم تا به بررسی یادگیری الکترونیک بپردازیم و متغیرهایی چون یادگیری الکترونیک در آموزش عالی و یادگیری الکترونیک برای دانشجویان را بررسی کنیم. قطعاً مطالعه این مقاله می‌تواند افق جدیدی را در زمینه یادگیری الکترونیکی پیش روی ما بگشاید.

کلمات کلیدی :
یادگیری، الکترونیک، آموزش عالی، دانشجویان.


مشاهده مقاله
723
دانلود
187
تاریخ دریافت
۳۰ مرداد ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۰ شهریور ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۵ شهریور ۱۴۰۰